CaseSharpekvot rullande 1 år
Alfa *

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk Högre risk

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning